Denne veilederen er ment som en hjelp for barneverntjenesten i bydelene i Oslo til å heve kvaliteten på arbeidet med å rekruttere og godkjenne slektsfosterhjem. Veilederen er et supplement til faglig verktøy som brukes i godkjenning av andre typer fosterhjem, og tar for seg de forholdene som er særegne for slektsfosterhjem. Ved å heve kvaliteten på rekrutterings- og godkjenningsarbeidet, kan det bidra til at det legges et godt grunnlag for samarbeid etter en eventuell plassering. Veilederen består av to deler, der den første delen inneholder en beskrivelse av selve rekrutterings- og godkjenningsprosessen, hva barnevernet må gjøre og hvilke vurderinger som må gjøres. Den andre delen består av 4 sjekklister med viktige temaer for samtalene med barn, foreldre og aktuelle slektsfosterhjem. Veilederen har vært utprøvd i barneverntjenesten i Oslo kommune i perioden mars 2015 – mars 2016.

10 s., utgitt av Oslo kommune, Barne- og familieetaten i 2016.