Bøe, Tormod

Rapporten bygger delvis på min avhandling «Socioeconomic status and mental health in children and adolescents» (Bøe, 2013), men er utvidet til å fokusere mer på de ulike teoretiske perspektivene som er utviklet innenfor psykologisk og økonomisk litteratur, og som i liten grad tidligere har vært beskrevet på norsk. Sosial ulikhet i helse er et forskningfelt som er både stort og komplisert. Modellene som presenteres i rapporten er utviklet med spesiell relevans for barn og unge, og er ment å supplere andre tilnærminger og synspunkter.

39 s., utgitt av Helsedirektoratet i 2015.