Skar, Ane-Marthe Solheim og Bjørnstad, Silje | Davidsen, Hannah

Evalueringen gir en klar indikasjon på at deltagerne i ICDP opplevde programmet som en svært positiv og nyttig erfaring for seg og sine barn. Foreldrene synes opptatt av at de har spesifikke utfordringer med tanke på å oppdra barn i det norske samfunnet samtidig som de selv har en annen kulturell bakgrunn, og at ICDP har betydd en positiv forskjell med tanke på å håndtere disse utfordringene. Foreldrene beskrev på ulike måter at de hadde fått bedre forhold til sine barn, og økt trygghet i rollen som forelder i Norge. Flere deltagere uttrykte at deres kultur ble respektert og at det var berikende at flere kulturer var representert.

22 s., utgitt av Oslo Kommune i 2014.