Barn og unge i barnevernet skal ha anledning til å si hva de mener og ønsker før det tas avgjørelser om og for dem. Når barn peker ut en person som han eller hun stoler på, kan det bli lettere å snakke om viktige forhold i eget liv. Formålet med å ha en støtteperson er å gi trygghet slik at barn enklere kan gi uttrykk for egne synspunkter. Hverdagen for mange barn kan dermed bli litt lettere. Når det skal gjennomføres et familieråd er det vanlig at barnet velger en støtteperson fra familien eller familiens vennekrets. Koordinator i familieråd vil forberede den som skal være støttepersonen på oppgaven.

4 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2015.