Hensikten med informasjonsheftet er å rette oppmerksomheten mot hvordan barnehagenes uteområder kan tilrettelegges slik at alle barn får oppleve de kvaliteter og muligheter uteleken gir. Tidligere har tilgjengelighet for funksjonshemmede barn ofte vært konsentrert om adkomsten til barnehagebygningen og tilrettelegging innendørs. Mange lekeplasser oppgraderes i disse dager for å innfri forskriftene om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Det gir en unik anledning til å stille spørsmål om hva slags lekeplasser vi ønsker å tilby våre barn. Innscannet utdrag av veileder utgitt mars 1999.

28 s., utgitt av Deltasenteret i 2004.