Malterud, Kirsti og Anderssen, Norman

I denne rapporten skal vi kartlegge relevante forskjeller i helse mellom lesbiske og bifile kvinner sammenliknet med heterofile kvinner i Norge. Vi prøver også å identifisere undergrupper som er særlig utsatt. Til slutt presenterer vi forslag til tiltak som kan bidra til bedre helse blant lesbiske og bifile kvinner i Norge. Kartleggingen viser at det er flere med psykiske vansker blant bifile og lesbiske kvinner, sannsynligvis på grunn av minoritetsstress, det vil si tilleggsbelastninger ved det å tilhøre en minoritetsgruppe. Rapporten sier videre at biseksualitet er fortsatt nærmest usynlig i det norske samfunnet. Rapporten er skrevet på oppdrag fra LHBT-senteret i Bufdir.

164 s., utgitt av Uni Helse i 2014.