Skar, Ane-Marthe Solheim

Forebygging går ut på å handle så tidlig så mulig og helst før noen problemer har begynt å vise seg. Støtte av foreldre gjennom foreldreveiledning er tenkt å virke forebyggende gjennom å støtte og fremme positive foreldrepraksiser og forebygge og finne alternativer til negative foreldrepraksiser så som psykisk og fysisk vold og negativ eller mangelfull kommunikasjon. Denne rapporten har primært fokus på ulike former for foreldreadferd hos en gruppe fedre som deltar i foreldreveiledning, foreldrenes psykiske helse og deres opplevelse av barnets sterke og svake sider, og hvorvidt dette endres etter deltakelse i foreldreveiledning

20 s., utgitt av Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo i 2013.