Veilederen er et hjelpeverktøy for oppnevning og oppfølging av tilsynsførere i fosterhjemmene og arbeid med lovpålagte tiltaksplaner og omsorgsplaner. Det er også laget en veileder til bruk i kommunene i forbindelse med etablering av internkontroll som kommunene er pålagt å ha fra 1. januar 2006. Veiledere bygger på gjeldende lov og regelverk og rammer for barneverntjenesten i kommunene. Veilederne skal være praktiske hjelpeverktøy som kommunene kan benytte seg av i sin daglige virksomhet.

60 s., utgitt av Barne- og likestillingsdepartementet i 2006.