Denne sjekklisten skal bidra til at fosterhjemmet har de opplysninger som er nødvendig for at de skal kunne ivareta omsorgen for fosterbarnet, herunder bidra til å besvare fosterhjemmets eventuelle spørsmål knyttet til det å være fosterhjem generelt og fosterhjem for et bestemt barn spesielt. Sjekklisten skal videre bidra til at fosterhjemmet kjenner sine rettigheter og plikter, styrke sannsynligheten for at barnets opphold i fosterhjem får et vellykket forløp, bidra til å redusere sannsynligheten for brudd i fosterhjemsplasseringen, bidra til å igangsette riktig oppfølging av fosterbarnets skolegang, helsebehov og veiledning av fosterforeldrene. Sjekklisten kan lastes ned i Word-format fra fosterhjemssidene på Bufdir.no https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/Fosterhjem/Sjekkliste_informasjon/

10 s., utgitt av Bufdir i 2017.