Et familieråd er et møte der familie, slekt og venner samles for å finne løsninger på en situasjon som oppleves vanskelig. Et familieråd kan brukes i mange ulike situasjoner og for barn i ulike aldersgrupper. Hovedpersonen i familierådet er barnet. Familieråd er et godt forberedt møte med utgangspunkt i at det er barnets familieråd. Eksempel på fagpersoner som ofte deltar i familieråd er ansatte i barnehage, skole, helsetjenesten, pedagogisk-psykologisk tjeneste, familievern, sosialtjenesten, institusjonsansatte, fosterhjemstjenesten eller andre som kan si noe om situasjonen.

4 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2016.