Året 2015 har vært preget av omstillinger, av flyktningsituasjonen og endringer i oppgaver for direktorat og etat. Omstilling og utvikling har vært mulig takket være mange kunnskapsrike og engasjerte medarbeidere samt ansvarlige og lojale ledere. Kunnskapsstyring er et overordnet innsatsområde i strategien og legges til grunn som metode for å oppnå resultater til brukernes beste i tråd med målbildet. I 2015 har vi prioritert arbeidet med faglig standardisering, statistikk og analyse, kunnskapsstyring, digitalisering og regelverksfortolkning.

140 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2016.