Kjære leser, det er faktisk en god sjanse for at vi er naboer.

Mange av våre institusjoner ligger i boliger i helt vanlige nabolag i Trøndelag og Møre og Romsdal. For barna, ungdommene og familiene som bor der, er det deres hjem i en kortere periode.

Kanskje har du sett en ny ungdom i gata og lurt på hvem dette er?

Det er verken uvanlig eller feil å være nysgjerrig. På barnevernsinstitusjonene i Midt-Norge bor det cirka 150 barn og ungdommer med ulike bakgrunner og utfordringer. Vi har i tillegg to sentre for foreldre og barn i regionen vår, der flere foreldrepar med småbarn får hjelp til å mestre familielivet.

På denne nettsiden kan du lese og lære mer om hva som foregår på institusjonene. Kanskje får du svar på noen spørsmål du har? Flere av institusjonene arrangerer jevnlig åpent hus med nabokaffe – ta gjerne turen hvis du vil bli bedre kjent.

Institusjonene er et midlertidig hjem for ungdommene. Du kan forholde deg til boligene og menneskene på samme måte som du gjør med alle andre naboer. Ring gjerne på om du trenger å låne et verktøy eller er ute og selger lodd for idrettslaget ditt.

Du har kanskje selv en mening om hva en god nabo er? Vi tenker at det ofte kan være nok å si hei, eller slå av en liten prat når vi møtes. For den enkelte beboer hos oss vil det nok bety ekstra mye å bli møtt av et smil og føle seg anerkjent av deg som nabo.

Selv utvider vi gjerne begrepet nabo litt – og ser på hele lokalsamfunnet som en nabo. Barna, ungdommene og de voksne på institusjon har som alle andre et liv ved siden av. De går på skole, jobber og er aktive på fritida.

Vi er derfor mange som kan være en god nabo.

Jonny Berg

Regiondirektør, Bufetat Region Midt-Norge