• Fronten på Svaleveien.jpg
  Fronten på Svaleveien.jpg
 • Innganspartiet på Svaleveien
  Innganspartiet på Svaleveien
 • Hagen på Svaleveien.jpg
  Hagen på Svaleveien.jpg
 • Lekerom
  Lekerom
 • Felles tv-stue
  Felles tv-stue
 • Stua i leiligheten
  Stua i leiligheten

Familiebehandling Svaleveien

Dette har vi hos oss
 • Aktivitetsrom
 • Avslappings- og sanserom
 • Egen leilighet med TV
 • Egen nøkkel
 • Felles kjøkken
 • Felles TV-stue
 • Lekestue
 • Lekerom
 • PC
 • Sandkasse
 • Sykler
 • Stor uteplass og plen
 • Treningsrom
 • Utendørs lekeapparater
 • Vaskerom
Nærområdet, skole og fritidsaktiviteter

Nærområdet, skole og fritidsaktiviteter

Avdelingen ligger i Gulsetringen 313 på Gulset, ca. syv km fra sentrum i Skien.

Gulset er et stort boligområde med et lite kjøpesenter i gangavstand fra enheten. Det er fine turmuligheter i nærheten både sommer og vinter. 

Skole og barnehage

 Barn som går på skole, skal i den perioden de bor på senteret, gå på Stigeråsen barneskole dersom de ikke kan fortsette på sin hjemmeskole. Stigeråsen skole ligger i gangavstand fra senteret. Foreldre har, sammen med skolen, et hovedansvar for skoleopplæringen til barna. Alle barn har rett og plikt til å gå på grunnskolen (1-10. klasse).

For barnehagebarn som har et tilbud i sin hjemkommune må nå være sammen med sine foreldre og miljøpersonalet på senteret. Dersom det ikke er for store avstander så vil det være muligheter til å opprettholde det tilbudet man har. Dette avklares i forkant av oppholdet.

Offentlig transport

Det er gode bussforbindelser til sentrum.

Fritidsaktiviteter

Nærmeste store kjøpesenter heter Herkules som ligger ti minutter unna med buss/bil. Stor flott fritidspark med ulike aktiviteter, treningssenter og svømmehall ligger også nært, ca. ti minutter. Det er også kulturtilbud som kinoteater, konserter lett tilgjengelig i kommunen.

Vi som jobber her

Vi som jobber her

Ansatte

Vi 16 som jobber her har forskjellig utdanning. Vi er barnevernspedagoger, psykologer, førskolelærere og hjelpepleiere.
Vi har tre faste nattevakter på huset.

Vil du være med på laget?

Vi trenger flere dyktige medarbeider. For å sikre at du får med deg spennende ledige stillinger anbefaler vi at du følger oss på Jobbnorge og LinkedIn. 

Slik jobber vi

Slik jobber vi

 I den perioden dere bor hos oss jobber vi for at du skal bli best mulig i stand til å gi barnet ditt den omsorgen det trenger og at dere som familie skal få gode måter å samarbeide på. Å endre innarbeidede mønstre i hverdagen er både tid- og energikrevende og vi tilpasser hjelpen vi gir deg og din familie. 

I behandlingen vår er vi opptatt av å få frem gode beskrivelser av hvordan dere har det sammen og vi gir støtte slik at dere kan få til gode endringer. Vi tilbyr deg veiledning ved å formidle kunnskap. Vi filmer familien i ulike settinger, gir tilbakemeldinger på dette og vi har terapeutiske samtaler. 

Eget team

Hver familie får sitt eget team som består av fire til fem ansatte og disse har forskjellig utdannelse og oppgaver. Det er miljøterapeuter, psykolog og Marte-Meo-terapeut. Teamet er ofte sammen med dere i det daglige familielivet for å gi støtte og oppmuntring der dere strever. 

Vil du være med på laget?

Vi trenger flere dyktige medarbeidere. For å sikre at du får med deg spennende ledige stillinger anbefaler vi at du følger oss på Jobbnorge og LinkedIn. 

Til deg som skal bo her

Til deg som skal bo her

Alle som bor hos oss bor her frivillig og dere vil få mer informasjon om oss før dere flytter inn.

Institusjonen/familieavdelingen har 4 leiligheter som alle har stue, bad og soverom. De er også møblerte. Utover dette er det felles kjøkken, lekerom, felles stue og vaskerom.
Dere må gjerne ta med for eksempel egne bilder, leker og kosebamser når dere kommer.

Egen leilighet

Du og familien din bor i egen leilighet og dere bor her i ca. 5-6 måneder. Den skal holdes ren og være i orden og klargjøres før dere reiser på permisjoner for helgen. Dere kan ta imot besøk mens dere er her, men det avtaler vi på forhånd.

Hjem i helgene

Vi ønsker at dere skal ta vare på kontakten dere har med venner, familie og fritidsaktiviteter i den tiden dere bor ved senteret, men likevel ha muligheten til å bare være dere alene og jobbe konsentrert her sammen med miljøterapeutene. Derfor har hver familie en helg i måneden på senteret og de andre helgene er familien på permisjon fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag/kveld.

Samarbeidsmøter

Samarbeidsmøter har vi ca. hver 4 uke. Da snakker vi om hvordan utviklingen både for dere som foreldre og barna har vært den siste perioden i forhold til målene i tiltaksplanen. På samarbeidsmøter deltar dere, primærkontakten, behandlingsansvarlig og barneverntjenesten.

Økonomi

Mens dere bor hos oss er mat og bolig gratis. Barneverntjenesten finansierer oppholdet. Personlig hygieneartikler og medisiner kjøper dere selv, men medisiner til barna dekker senteret.

Rettigheter når du bor på institusjon

 

Utredning av familier med sped- og småbarn

Utredning av familier med sped- og småbarn

Utredning av familier med sped- og småbarn

Sentre for foreldre og barn tilbyr utredning som en del av barnevernstjenestens
undersøkelse når det er stor usikkerhet om barnet utsettes for alvorlig omsorgssvikt.


Utredningen gjennomføres innenfor barnevernstjenestens undersøkelsesfrist. (jf. bvl. §2-2). Barnevernstjenesten kan be senteret om å utrede følgende:

 • Barnets fungering og tilstand.
 • Foreldrenes omsorgsutøvelse.
 • Forhold ved foreldrene som kan påvirke omsorgsutøvelsen.
 • Familien og miljøet rundt barnet.

Hvordan be om bistand?

Følg lenken for å finne riktig henvisningsskjema og informasjon
om saksgang. 

Les mer om tilbudet.

Tverrfaglig helsekartlegging

Tverrfaglig helsekartlegging

Tverrfaglig helsekartlegging

I Bufetat, region sør har vi to kartlegginsteam som kartlegger helse- og omsorgsbehovene til barn som flytter akutt ut av hjemmet, og som barneverntjenesten overtar omsorgen for.

I Bufetat, region sør har vi to team: et for barn mellom 0-6 år, og et for barn fra 7-17 år.

Kartleggingen foregår på en dag på Telemark barne- og familiesenter

Les mer om tverrfaglig helsekartlegging.

 

Tverrfaglig helsekartlegging skal indentifisere helse- og omsorgsbehov hos barn som flyttes ut av hjemmet. Formålet er å gi barneverntjenesten og nye omsorgspersoner tilstrekkelig kunnskap om barnets behov, slik at barnet får tilpasset omsorg og oppfølging utenfor hjemmet. Målet er at god og riktig hjelp skal bidra til en stabil omsorgssituasjon for barnet, som reduserer risikoen for flyttinger og brudd.

 

PMTO

PMTO - et foreldreveiledningstilbud

PMTO - et foreldreveiledningstilbud

PMTO er et foreldreveiledningstilbud til foreldre som opplever at det er utfordrende å samarbeide med barna. PMTO- metoden skal være et hjelpemiddel til å redusere negativ oppførsel og få en positiv utvikling hos barnet og samarbeidet. Målgruppe er barn fra 3-12 år.

Det er dere som er foreldrene som er barnets viktigste læremestere.Gjennom praktiske øvelser og samtaler finner vi viktige og gode oppdragelsesverktøy. Barnet skal få ros for positiv oppførsel og rimelige grenser for negativ oppførsel.

PMTO-teamet

Vi er to PMTO-terapeuter på Telemark barne- og familiesenter.

Slik jobber vi

Det er vanlig at vi jobber sammen i seks til åtte måneder.

Det legges opp til ett treff i uken og telefonkontakt i tillegg. De fleste timene er bare med foreldre, men siden det er viktig å bli kjent med barnet, kommer også barnet til time i starten og i varierende grad gjennom resten av forløpet.

PMTO er en strukturert behandlingsmetode, som er oversiktlig. Vi gjennomgår faste tema som vi tilpasser den enkelte familie.

Søknad

Det er barneverntjenesten i kommunen som, sammen med familien, søker PMTO. Søknaden går via Inntak i Bufetat til oss i PMTO. Når vi har mottatt søknaden, er det vi, sammen med kommunen og foreldrene, som har møter for å avklare familiens behov og legger planen for det videre arbeidet.

Samarbeid med barneverntjenesten

Barneverntjenesten er med i oppstarten for å formidle hva de mener familien trenger hjelp til. De kommer også inn underveis i et evalueringsmøte for å høre hvordan det går, og om det er smart å sette i gang flere hjelpetiltak for å støtte en positiv utvikling. Til sist deltar barneverntjenesten i avslutningen. De mottar en sluttrapport, som er gjennomgått med foreldrene.

Familie- og beredskapshjem

Familiehjem

Familiehjem

Vi har 12 familier som tar imot barn som trenger en stabil situasjon over lengere tid.

Oppfølging

Det er to familiehjemkonsulenter som veileder familiene og har tett kontakt med barna.

Hjemmene

Barna blir fulgt opp på skole, i fritidsaktiviteter og kontakt med venner. Barna har kontakt med familie og nettverk.

Samarbeid

Vi har jevnlige samarbeidsmøter med barneverntjenesten i kommunen og andre instanser.

Vil du vite mer?

Beredskapshjem

Beredskapshjem

Tilsammen har vi 15 beredskapshjem.

Beredskapshjemmene er familier som er spesielt kvalifisert gjennom opplæring og kursing til å hjelpe barn i en akutt krise.

Oppfølging

Familiene får oppfølging i det daglige av tre konsulter som veileder familiene og samtaler med barna.

Hjemmene

Når barna flytter inn i et beredskapshjem fortsetter de med skolegang og fritidsaktiviteter. I et beredskapshjem bor barna en kort periode.

Samarbeid

Det er jevnlige samarbeidsmøter med barneverntjenesten i kommunen og andre instanser.

Barna har kontakt med familie og nettverk.

Vil du vite mer?

Tilsyn

Tilsyn

Tilsyn

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark  skal passe på at du får god omsorg og behandling, og at vi som jobber her viser deg respekt. Statsforvalteren skal også følge med på at vi følger lover og regler.  Dette kalles tilsyn. De som jobber hos Statsforvalteren kommer på besøk minst to ganger i året, og ønsker da å snakke med deg om hvordan du har det. 

Hvis du opplever at rettighetene dine ikke blir ivaretatt, kan du klage til Statsforvalteren. Vi som jobber her skal hjelpe deg med å klage dersom du vil det.

Vi er sammen om utvikling!

Om institusjonen

Barne- og familiesenter som gir tilbud til foreldre med barn opp til 12 år som ønsker hjelp til å styrke foreldrerollen.

Avdelinger

Besøksadresse

Gulsetringen 313, 3742 Skien

Postadresse

Gulsetringen 313, 3742 Skien

Telefon

Direkte - 466 17 770

Epost
telemark.barneogfamiliesenter@bufetat.no
Anne Valen
Anne Valen
Enhetsleder

Tlf: 466 18 266