Jobb i Bufetat

Vi er stolte av vårt samfunnsoppdrag som er vekst og utvikling for barn, ungdom og familier. Hos oss jobber det barnevernspedagoger, sosionomer, psykologer, pedagoger, vernepleiere, jurister, samfunnsvitere, økonomer og en rekke andre profesjoner. En jobb i Bufetat gir deg muligheten til å jobbe med dette viktige samfunnsoppdraget hver dag, uansett hvor i virksomheten du jobber.